Vad är en haiku?

Haiku är ett japanskt, treradigt versmått. Dikterna är orimmade men ska (helst) innehålla ett visst antal stavelser: fem på första raden, sju på den andra och fem på den tredje. Det poetiska innehållet är dock viktigare än formen.
”Äkta” haikus innehåller alltid referenser till årstider och en överraskande ”twist” som ger läsaren möjligheter att reflektera över livets villkor.

Läs mer om Haiku på Svenska Haikusällskapets hemsida.